Botanicus PH

www.biotox.cz

Pelyněk pravý, Artemisia absinthium L. (Asteraceae)

Artemisia absinthium
..:: BIOTOX : Botanicus PH , Encyklopedie psychotropních rostlin , Naturstoff , Toxikon ::..