BUFOTENIN

Chemický název: 3-[2-(Dimethylamino)thyl]-1H-indol-5-ol
Alternativní názvy: 3-(2-dimethylaminoethyl)-5-indolol;
5-hydroxy-N,N-dimethyltryptamine;
5-HO-DMT;
N,N-dimethylserotonin;
3-(ß-dimethylaminoethyl)-5-hydroxyindole
CAS:
Sumární vzorec: C12H16N2O

Molární hmotnost: 204,268
Molární objem: 173,3 ± 3,0 cm3
Látkové složení: C(70,56%), H(7,89%), N(13,71%), O(7,83%)
Bod tání:
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota: 1,178 ± 0,06
Index lomu: 1,646 ± 0,02
LD50:
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost v běžných rozpouštědlech:
Poznámky: Necyklický triptamin obsažený v rostlinách rodu Anadenanthera a snad i v rostlině Mucuna pruriens (Fabaceae). Původně byl objeven v výměšcích z kožních žláz ropuch (rod Bufo spp.)

Použitá literatura: 1

Chemicals

JK & PK

Zpět