DIACETYLMORFIN

Chemický název: (5α,6α)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3,6-diol diacetát
Alternativní názvy: heroin, diamorfin, acetomorfin
CAS:
Sumární vzorec: C21H23NO5

Molární hmotnost: 369,411
Molární objem: 273,6 ± 5,0 cm3
Látkové složení: C(68,28%), H(6,28%), N(3,79%), O(21,66%)
Bod tání: 243-244°C (hydrochlorid monohydrát)
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota: 1,34 ± 0,1 g.cm-3
Index lomu: 1,628 ± 0,03
LD50: člověk p.o. 0,005 g/kg, i.v. 0,05-0,075 g; myš subkutanně 0,262 g/kg
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost v běžných rozpouštědlech:
Poznámky:

Použitá literatura: 1,3

Chemicals

JK & PK

Zpět