N,N - DIMETHYLTRIPTAMIN

Chemický název:
Alternativní názvy:
CAS:
Sumární vzorec:

Molární hmotnost:
Molární objem:
Látkové složení:
Bod tání:
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota:
Index lomu:
LD50:
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Důkaz:
Poznámky:

Použitá literatura: 

Chemicals

JK & PK

Zpět