EFEDRIN

Chemický název: (1R,2S)-1-fenyl-2-methylamino-1-propanol
Alternativní názvy: α-[1-(methylamino)ethyl]benzylalkohol;
α-[1-(methylamino)ethyl]benzen-methanol
CAS:
Sumární vzorec: C10H15NO

Molární hmotnost: 165,232
Molární objem: 162,7 ± 3,0 cm3
Látkové složení: C(72,69%), H(9,15%), N(8,48%), O(9,68%)
Bod tání: 187-188°C (hydrocholorid)
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota: 1,015 ± 0,06 g.cm-3
Index lomu: 1,528 ± 0,02
LD50: člověk p.o. 0,05 g/kg;
krysa p.o. 0,60 g/kg, i.v. 0,13 g/kg;
myš p.o. 0,40 g/kg;
Koeficient lipofility:
Vzhled: Efedrinium chlorid:
bezbarvé jehličkovité krystalky nebo bílý krystalický prášek, bez zápachu, chuti hořké;
na vzduchu a na světle málo stálý
Rozpustnost v běžných rozpouštědlech: Efedrinium chlorid:
voda: snadno rozpustný
líh 95%: dobře rozpustný
chloroform: velmi těžce rozpustný
Důkaz: Asi 0,1 g se rozpustí v 5,0 ml vody. K 1,0 ml se přidá 5 kapek roztoku síranu měďnatého, 1,0 ml zředěného roztoku hydroxidu sodného, 1,0 ml etheru a protřepe se; etherová vrstva se zbarví červeně fialově a vodná vrstva modře.
Poznámky: Dlouho známý alkaloid z Ephedra equisetina a jiných Ephedraceae. Má sympatomimetický účinek a stimuluje CNS.

Použitá literatura: 1, 3, 4

Chemicals

JK & PK

Zpět