HARMALIN

Chemický název: 7-methoxy-1-methyl-3,4-dihydro-β-karbolin
Alternativní názvy: 3,4-dihydroharmin; harmidin; O-methylharmalol
CAS:
Sumární vzorec: C13H14N2O

Molární hmotnost: 214,263
Molární objem: 170,5 ± 7,0 cm3
Látkové složení: C(72,87%), H(6,59%), N(13,07%), O(7,47%)
Bod tání:
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota: 1,25 ± 0,1 g.cm-3
Index lomu: 1,646 ± 0,05
LD50:
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost v běžných rozpouštědlech:
Poznámky:

Použitá literatura: 1, 2,

Chemicals

JK & PK

Zpět