HARMIN

Chemický název: 7-methoxy-1-methyl-β-karbolin
Alternativní názvy: Banisterin; telepatin; yagein
CAS:
Sumární vzorec: C13H12N2O

Molární hmotnost: 212,247
Molární objem: 169,4 ± 3,0 cm3
Látkové složení: C(73,56%), H(5,70%), N(13,20%), O(7,54%)
Bod tání:
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota: 1,252 ± 0,06 g.cm-3
Index lomu: 1,706 ± 0,02
LD50: krysa podkožní aplikace 0,20 g/kg; králík intravenózně 0,06 g/kg
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Poznámky: Alkaloid z Banisteriopsis caapi a Peganum harmala je silně psychoaktivní inhibitor enzymu monoaminooxidázy.

Použitá literatura: 3

Chemicals

JK & PK

Zpět