HYOSCYAMIN

Chemický název: 1αH,5αH-tropan-3α-ol 2-fenyl-3-hydroxy-1-propanoát
Alternativní názvy:
Sumární vzorec: C17H23NO3

Molární hmotnost: 289,369
Molární objem: 242,4 ± 5,0 cm3
Látkové složení: C(70,56%), H(8,01%), N(4,84%), O(16,59%)
Bod tání:
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota: 1,19 ± 0,1 g.cm-3
Index lomu: 1,580 ± 0,03
LD50: (-):
člověk p.o. 0,005 g/kg;
myš i.v. 0,095 g/kg
(+):
myš i.v. 0,081 g/kg
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Poznámky: Hyoscyamin je tropanový alkaloid z Hyoscyamus niger, Atropa belladona, Datura stramonium a jiných Solanaceae, má podobný účinek jako atropin, který je racemickým hyoscyaminem. Účinky izomerů se poněkud liší: L-izomer má periferní i centrální účinek, zatím co D-izomer má periferní účinek velmi slabý a centrální účinek silnější než L-izomer.

Použitá literatura: 3 

Chemicals

JK & PK

Zpět