IBOGAIN

Chemický název: 12-methoxyibogamine
Alternativní názvy:
CAS:
Sumární vzorec: C20H26N2O

Molární hmotnost: 310,44
Molární objem:
Látkové složení:
Bod tání: 152-153°C
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota:
Index lomu:
LD50:
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Důkaz:
Poznámky:

Použitá literatura: 1

Chemicals

JK & PK

Zpět