KYSELINA  IBOTENOVÁ

Chemický název: alpha-amino-2,3-dihydro-3-oxo-5-isoxazoleacetic acid
Alternativní názvy: kyselina (3-hydroxyisoxazolyl-5)-a-aminooctová
CAS:
Sumární vzorec: C5H6N2O4

Molární hmotnost: 158,11
Molární objem:
Látkové složení:
Bod tání: 151-152 °C (anhydrid)
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota:
Index lomu:
LD50:
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Důkaz:
Poznámky: Psychoaktivní složka muchomůrky červené a tygrované (Amanita muscaria, A. pantherina).

Použitá literatura: 1

Chemicals

JK & PK

Zpět