KODEIN

Chemický název: (5alpha,6alpha)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-ol
Alternativní názvy: methylmorfin, morfin monomethylether
CAS:
Sumární vzorec: C18H21NO3

Molární hmotnost: 299,364
Molární objem: 222,6 ± 5,0 cm3
Látkové složení: C(72,22%), H(7,07%), N(4,68%), O(16,03%)
Bod tání: 154-156°C (volný kodein monohydrát)
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota: 1,34 ± 0,1 g.cm-3
Index lomu: 1,666 ± 0,03
LD50: člověk 0,5 g/kg
myš s.c. 0,30 g/kg (chlorid), 0,23 g/kg (fosfát), 0,18 g/kg (síran),
myš p.o. 0,693 g/kg (fosfát), 0,395 g/kg (síran)
Koeficient lipofility:
Vzhled: Kodeinium dihydrogenfosfát: mikrokrystalický, bílý nebo téměř bílý prášek, na vzduchu ztrácí krystalovou vodu, na světle se časem barví žlutě; bez zápachu
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Kodeinium dihydrogenfosfát:
voda: snadno rozpustný
líh 95%: velmi těžce rozpustný
chloroform: prakticky nerozpustný
Důkaz: 1) Asi 0,01 g se rozpustí v 5,0 ml koncentrované kyseliny sírové, přidá se 1 kapka roztoku chloridu železitého a mírně se zahřeje; roztok se zbarví modře, nikoliv modrofialově nebo fialově (rozdíl od narkotinu). Po ochlazení se přidá 1 kapka koncentrované kyseliny dusičné; roztok se zbarví červeně.
2) Asi ke 2 mg se přidá na porcelánové misce 1,0 ml roztoku formaldehydu v kyselině sírové a promíchá se; vznikne ihned modrofialové zbarvení (rozdíl od morfinu a ethylmorfinu).
Poznámky: Kodein je nejběžněji terapeuticky používaným alkaloidem z opia (z Papaver somniferum, Papaveraceae). Tlumí kašel, jeho analgetické účinky jsou podstatně menší než účinky morfinu. Analgetikum, narkotikum, antitusikum.

Použitá literatura: 1, 3, 4

Chemicals

JK & PK

Zpět