KOFEIN

Chemický název: 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purin-2,6-dion
Alternativní názvy: 1,3,7-trimethylxanthin;
methyltheobromin;
guaranin;
thein;
tein;
kafein

Sumární vzorec: C8H10N4O2

Molární hmotnost: 194,191
Molární objem: 133,3 ± 7,0 cm3
Látkové složení: C(49,48%), H(5,19%), N(28,85%), O(16,48%)
Bod tání: 238°C
Bod sublimace: 178°C (prakticky již od 160-165°C)
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota: 1,45 ± 0,1 g.cm-3
Index lomu: 1,679 ± 0,05
LD50: člověk p.o. 10 g (0,192 g/kg), i.v. 0,046 g/kg
krysa p.o. 0,192 g/kg
myš s.c. 0,18 g/kg
Koeficient lipofility:
Vzhled: Krystalky jehlicovité, hedvábně lesklé, lehké, zpravidla plstnatě sdružené, nebo prášek krystalický, bílý; bez zápachu; chuti slabě hořké; za vyšší teploty sublimuje
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Volná báze:
chloroform: snadno rozpustný
voda: mírně rozpustný
aceton: mírně rozpustný
líh 95%: těžce rozpustný
ether: velmi těžce rozpustný
Důkaz: 1) Asi 0,01 g se v porcelánové misce smíchá s 5 kapkami zředěného roztoku peroxidu vodíku a 1 kapkou koncentrované kyseliny chlorovodíkové a odpaří se na vodní lázni do sucha; navlhčí-li se odparek 1 kapkou zředěného roztoku amoniaku, zbarví se červeně fialově, což dokazuje xanthinový derivát.

2) Asi 0,1 g se smíchá s 5,0 ml vody, přidá se 1 kapka roztoku hydroxidu sodného (0,1 mol/l) a 2 kapky roztoku fenolftaleinu, směs se zbarví červeně. Po zahřátí k varu zůstává roztok červený (rozdíl od theobrominu a theofylinu).

Poznámky: Purinový derivát kofein je obsažen v kávě (Coffea arabica), v čaji (Camellia thea), v kakau (Theobroma cocao), v kole (Cola acuminata), v maté (Ilex paragueyensis) a v guaraně (Paullinia cupana), vesměs v rostlinách, které jsou již velmi dávno pro svůj obsah kofeinu lidem znány, a ani moderním systematickým průzkumem mnoha tisíc druhů se nepodařilo přidat k ním nějakou rostlinu novou. Kofein má silnější centrální stimulační účinek než ostatní methylxanthiny. Stimuluje integrační činnost mozkové kůry, zvláště vyšší nervovou činnost.

Použitá literatura: 1, 3, 4

Chemicals

JK & PK

Zpět