KOKAIN

Chemický název: [1R-(exo,exo)]-3-(benzoyloxy)-8-methyl-8-azabicyclo [3.2.1]octane-2-carboxylic acid methyl ester
Alternativní názvy: 3beta-hydroxy-1alphaH, 5alphaH-tropane-2beta-carboxylic acid methyl ester benzoate
2beta-carbomethyoxy-3beta-benzoxytropane, ecgonine methyl ester benzoate
CAS:
Sumární vzorec: C17H21NO4

Molární hmotnost: 303,36
Molární objem:
Látkové složení:
Bod tání: 195°C (hydrochlorid)
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota:
Index lomu:
LD50: LD člověk p.o. 0,5-1,0 g, jiná aplikace 0,000286 g/kg;
králík p.o. 0,126 g/kg;
krysa i.v. 0,0175 g/kg
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Důkaz:
Poznámky: Kokain je alkaloid z Erythroxylon coca a jiných rostlin čeledi Erythroxylaceae. Působí lokálně anesteticky, vazokonstrikčně a sympatomimeticky. Mydriáza po kokainu má zcela jiný mechanismus než po atropinu, ačkoliv je kokain s atropinem po chemické stránce velmi příbuzný (zde se jedná o mydriázu vlivem kontrakce musculus dilatator iridis). Má centrální excitační a euforizující účinky, vyšší dávky vedou k neklidu, křečím, k smrti může při otravě dojít vlivem paralýzy dýchacího centra. Velmi nebezpečná je možnost vzniku závislosti. Prognóza kokainismu je horší než prognóza morfinismu. Kokain se dobře vstřebává sliznicemi, p.o. je takřka neúčinný. Smrt může způsobit dávka 0,2 až 1 g p.o..

Použitá literatura: 1,3

Chemicals

JK & PK

Zpět