LSA

Chemický název: 9,10-didehydro -6-methylergoline -8ß-carboxamide;
Alternativní názvy: amid kyseliny D-lysergové
CAS:
Sumární vzorec: C16H17N3O3

Molární hmotnost: 267,33
Molární objem:
Látkové složení:
Bod tání:
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota:
Index lomu:
LD50:
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Důkaz:
Poznámky:

Použitá literatura: 1,

Chemicals

JK & PK

Zpět