MESKALIN

Chemický název:
Alternativní názvy: b-(3,4,5-trimethoxyfenyl)ethylamin;
mezkalin
CAS:
Sumární vzorec: C11H17NO3

Molární hmotnost: 211,26
Molární objem:
Látkové složení:
Bod tání:
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota:
Index lomu:
TD: člověk p.o. 0,005 g/kg, i.m. 0,007 g/kg, i.v. 0,0025 g/kg
LD: myš p.o. 0,015 g/kg, i.p. 0,212 g/kg, 0,500 g/kg;
králík i.p. 132 mg/kg
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Důkaz:
Poznámky: Tento fenylethylaminový alkaloid se v přírodě vyskytuje v kaktusech z rodů Ariocarpus, Dachycereus, Lophocereus, Lophophora, Obergonia, Opuntia, Stetsonia, Trichocereus, Turbinicarpus aj.. Mezkalin je vůbec prvním izolovaným halucinogenem  (izolován koncem 19. století) a první syntetickou látkou tohoto typu. Má psychomimetický a halucinogenní účinek, vyvolatelný dávkami 0,3 až 0,5 g. Po velkých dávkách může dojít k ochrnutí dýchání.

Použitá literatura:1,3 

Chemicals

JK & PK

Zpět