MORFIN

Chemický název:
Alternativní názvy:
CAS:
Sumární vzorec: C17H19NO3

Molární hmotnost:
Molární objem:
Látkové složení:
Bod tání:
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota:
Index lomu:
LD50: člověk p.o. 0,005 g/kg, 0,1-0,4 g;
myš p.o. 0,745 g/kg, s.c. 0,360 g/kg, i.p. 0,293 g/kg, i.v. 0,199 g/kg
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Důkaz:
Poznámky: Morfin je základním alkaloidem opia (z Papaver somniferum, Papaveraceae). Má mohutný účinek analgetický, vyvolává euforii, ve vysokých dávkách působí hypnoticky a deprimuje dýchání. Za vedlejší účinek morfinu lze považovat tlumení peristaltiky, snížení diurézy, vliv na autonomní nervový systém, který se markantně projevuje miózou, nutkání ke zvracení, možnost alergizace a především snadno vznikající závislost. Charakteristickým příznakem otravy jsou sopor s miózou u nemocného, který je v obličeji zarudlí a občas se poškrabuje. Terapeuticky se používají dávky 0,01 až 0,03 g. Alergické kožní choroby při profesionálním styku s morfinem jsou časté, byl popsán i vznik bronchiálního astmatu.

Použitá literatura: 3

Chemicals

JK & PK

Zpět