MUSCIMOL

Chemický název: 5-(Aminomethyl)-3(2H)-isoxazolon
Alternativní názvy: 5-aminomethyl-3-hydroxy-isoxazol
3-hydroxy-5-aminomethyl-isoxazol;
agarin;
pantherine
CAS:
Sumární vzorec: C4H6N2O2

Molární hmotnost: 114,10
Molární objem:
Látkové složení:
Bod tání: 175°C (anhydrid)
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota:
Index lomu:
LD50:
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Důkaz:
Poznámky: Psychoaktivní složka muchomůrky červené a tygrované (Amanita muscaria, A. pantherina).

Použitá literatura: 1

Chemicals

JK & PK

Zpět