PAPAVERIN

Chemický název: 1-[(3,4-dimethyoxyfenyl)methyl] -6,-7-dimethoxyisochinolin
Alternativní názvy: 6,7-dimethyoxy-1-veratrylisochinolin
CAS:
Sumární vzorec: C20H21NO4

Molární hmotnost: 339,39
Molární objem:
Látkové složení:
Bod tání: 220-225° (hydrochlorid)
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota:
Index lomu:
LD50: krysa p.o. 0,75 g/kg;
myš p.o. 0,35 g/kg, s.c 0,16 g/kg;
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Důkaz:
Poznámky: Papaverin je alkaloid z opia (z Papaver somniferum, Papaveraceae), lze ho však poměrně snadno vyrobit i synteticky. Působí tonu až obrnu hladkého svalstva (též myokardu a vazomotorů !) a je používán především jako spazmolytikum v dávkách 0,05 až 0,1 g. Prodlužuje refrakterní periodu myokardu a vede k vazodilataci. Při otravě dochází k poklesu krevního tlaku (může nastat až kolaps), k arytmiím, při těžké otravě dyspnoe, křeče a kóma, v němž postižený může zemřít na selhání krevního oběhu. Jedovatost není velká, požití 0,5 g vyvolalo jen ospalost a bylo hladce přežito.

Použitá literatura: 3 

Chemicals

JK & PK

Zpět