PSILOCIN

Chemický název: 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol
Alternativní názvy: 4-hydroxy-N,N-dimethyltryptamin;
psilocyn
CAS: 520-53-6
Sumární vzorec: C12H16N2O

Molární hmotnost: 204,27
Molární objem:
Látkové složení: C (70,56 %), H (7,89 %), N (13,71 %), O (7,83 %)
Bod tání: 173-176°C (vykrystalován z methanolu)
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota:
Index lomu:
LD50:
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Důkaz:
Poznámky: Tento alkaloid se vyskytuje především u hub rodu lysohlávka (Psilocybe). Z chemického výzkumu vyplývá, že psilocybin, a do jisté míry i psilocin, je obsažen i v mnoha dalších druzích a rodech hub, především límcovky (Stropharia), kropenatce (Paneolus), brasedoly (Copelandia), čepičatky (Conocybe), šupinovky (Gymnopilus), ...

Použitá literatura: 1

Chemicals

JK & PK

Zpět