PSILOCYBIN

Chemický název: 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol dihydrogen phosphate ester
Alternativní názvy: O-fosforyl-4-hydroxy-N,N-dimethyltryptamin; 
Indocybin
CAS:
Sumární vzorec: C12H17N2O4P

Molární hmotnost: 284.25
Molární objem: cm3
Látkové složení: C (50,71 %), H (6,03 %), N (9,86 %), O (22,51 %), P (10,90 %)
Bod tání: 220-228°C (vykrystalizován z vroucí vody)
185-195°C (vykrystalizován z methanolu)
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota: g.cm-3
Index lomu:
LD50: 285 mg/kg i.v.(myš)
280 mg/kg i.v. (krysa)
12.5 mg/kg i.v.(králík)
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Dobře rozpustný ve vroucí vodě. Těžko rozpustný ve vroucím methanolu. Prakticky nerozpustný v chloroformu a benzenu.
Důkaz:
Poznámky: Tento alkaloid se vyskytuje především u hub rodu lysohlávka (Psilocybe). Z chemického výzkumu vyplývá, že psilocybin, a do jisté míry i psilocin, je obsažen i v mnoha dalších druzích a rodech hub, především límcovky (Stropharia), kropenatce (Paneolus), brasedoly (Copelandia), čepičatky (Conocybe), šupinovky (Gymnopilus), ...

Použitá literatura: 1,

Chemicals

JK & PK

Zpět