SKOPOLAMIN

Chemický název: Skopolamin
Alternativní názvy: Hyoscin;
[7(S)-(1a,2b,4b,5a,7b)]-a-(hydroxymethyl) benzeneacetic acid 9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo-[3.3.1.0(2,4)] non-7-yl ester
CAS:
Sumární vzorec: C17H21NO4

Molární hmotnost: 303,35
Molární objem:
Látkové složení:
Bod tání:
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota:
Index lomu:
TD: člověk p.o. 0,000014 g/kg
LD: člověk p.o. 0,005 g/kg; 0,1 g
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Důkaz:
Poznámky: Skopolamin je tropanový alkaloid vyskytující se v Atropa belladona, Datura stramonium, Hyoscyamus niger, Mandragora officinalis a dalších Solanaceae. Má podobný účinek jako atropin, na rozdíl od atropinu je však jeho centrální účinek převážně sedativní. Je jedovatější než atropin a terapeuticky se používá dávek 0,25 až nejvýše 1,0 mg.

Použitá literatura: 

Chemicals

JK & PK

Zpět