THEOFYLLIN

Chemický název: 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione
Alternativní názvy: 1,3-dimethylxanthine
CAS: 58-55-9
Sumární vzorec: C7H8N4O2

Molární hmotnost: 180,16
Molární objem:
Látkové složení:
Bod tání:
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota:
Index lomu:
LD50:
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Důkaz:
Poznámky:

Použitá literatura: 

Chemicals

JK & PK

Zpět