SALVINORIN A

Chemický název:
Alternativní názvy:
CAS:
Sumární vzorec: C23H28O8

Molární hmotnost: 432,46
Molární objem:
Látkové složení:
Bod tání:
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota:
Index lomu:
LD50:
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Důkaz:
Poznámky: Psychoaktivní obsahová látka rostliny Salvia divinorum (Lamiaceae).

Použitá literatura:

Chemicals

JK & PK

Zpět