TETRAHYDROCANNABINOL

Chemický název: tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
Alternativní názvy: THC; delta-9-tetrahydrocannabinol; delta-1-tetrahydrocannabinol
CAS: 1972-08-3
Sumární vzorec: C21H30O2

Molární hmotnost: 314,47
Molární objem:
Látkové složení:
Bod tání:
Bod varu: 200°C
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota:
Index lomu:
LD50:
Koeficient lipofility: krysa p.o. 1270 mg/kg (samec), 730 mg/kg (samice), aplikováno v sezamovém oleji;
krysa inhalačně: 42 mg/kg
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Nerozpustný ve vodě, rozpustný v hydrofobních rozpouštědlech.
Důkaz:
Poznámky: Složka pryskyřice z konopí (čeleď Canabaceae) a hlavní účinná látka všech tzv. konopných drog.

Použitá literatura: 1

Chemicals

JK & PK

Zpět