Enpsyro on-line : http://www.biotox.cz/enpsyro/ ENCYKLOPEDIE  PSYCHOTROPNÍCH  ROSTLIN
» ROSTLINNÉ DROGY | DROGY OBECNĚ | REJSTŘÍK | ENPSYRO «
« Biotox CZ »
Drogy obecně
Pojmy a definice
Rozdělení a charakteristika drog
Látková závislost
Historie užívání drog*
Šamani a halucinogeny*
Drogy ve světové literatuře*
Drogy a ZÁKON
Psychedelika
Psychedelika
Modrý motýl*
Pokud se rozhodnete zkusit psychedelika
Psychedelic art
Psychedelic trance
První pomoc
Předlékařská první pomoc při akutních intoxikacích
První pomoc při intoxikacích halucinogeny
Další zdroje informací
Literatura o drogách
Internet o drogách
Drogové poradny
Zvířátka
Pavučinky*
Toxikománie u zvířat*
Download
L S D . mp3*
Flashback . swf*
* nutné vyšší oprávnění
Registrovaní uživatelé

První pomoc při akutních intoxikacích halucinogeny

Zásady při poskytování psychologické první pomoci při nezvládání průběhu psychózy po intoxikaci některým z halucinogenů.

 1. Zamezit dalšímu požití drogy.
 2. Nenechat intoxikovanou osobu prochladnout.
 3. Zajistit dostatek tekutin (avšak řídit se potřebami a přáním intoxikovaného a do ničeho ho nenutit).
 4. V žádném případě nenechat intoxikovaného ani na okamžik o samotě! Neustále být v jeho blízkosti.
 5. Hovořit klidně, zřetelně a tichým hlasem.
 6. Chovat se klidně, maximálně přirozeně a nenuceně.
 7. V řeči se vyvarovat užití více smyslných výrazů čí obratů.
 8. Veškerá komunikace (verbální i nonverbální) musí být jasná a jednoduchá a měla by co nejvíce reagovat na aktuální stav a požadavky intoxikovaného.
 9. V přítomnosti intoxikované osoby nehovořit s žádnou třetí osobou tak, aby tomu nemohl intoxikovaný rozumět a nabýt dojmu, že se děje "něco" za jeho zády.
 10. Co nejvíce s intoxikovaným hovořit (pokud sám nechce jinak), nenechat ho pohroužit se do svých vlastních myšlenek. Neustále ho hovorem nebo jiným způsobem vracet zpět do reality a ujišťovat ho, že je v pořádku a všechny nepříjemné halucinace a stavy brzy pominou.
 11. V žádném případě nepřipomínat intoxikovanému jeho minulé či současné osobní problémy ap.
 12. Snažit se projevovat intoxikovanému blízkost a sounáležitost (nikoli však lítost), zejména v případě silnějších depresí či úzkosti.
 13. Snažit se zabránit zranění či úmyslnému sebepoškození intoxikovaného (při silnějších depresích se dosti často objevují sebevražedné tendence).
 14. V žádném případě intoxikovaného do ničeho nenutit proti jeho vůli ani ho nijak neomezovat. Pouze v krajním případě nezvladatelného neklidu nebo příliš výrazných a nezvladatelných sebepoškozujících sklonech je nutné intoxikovaného fyzicky omezit (např. přivázáním k posteli a omezím pohybu). I nadále je však nanejvýš nutné dodržet předcházející doporučení.

Máte vypnuto zobrazování citací. Použitá literatura viz stránka zdroje informací.

Pablo Honej 2ooo~2oo9