Enpsyro on-line : http://www.biotox.cz/enpsyro/ ENCYKLOPEDIE  PSYCHOTROPNÍCH  ROSTLIN
» ROSTLINNÉ DROGY | DROGY OBECNĚ | REJSTŘÍK | ENPSYRO «
« Biotox CZ »
Rostlinné drogy
Nejvýznamnější RD
Všechny rostliny/houby podle :
názvů českých
názvů latinských
názvů lidových
čeledí česky*
čeledí latinsky*
RD podle účinku
Halucinogeny
Stimulancia
Sedativa
Afrodiziaka
RD podle účinných látek*
RD podle výskytu*
Vyskytující se u nás*
#
Kaktusy
Kofeinové rostliny
Psilocybinové houby
#
Intoxikace z pohledu intoxikovaného*
Extrakce*
* nutné vyšší oprávnění
Registrovaní uživatelé
Název českyLímcovka
Název latinskyStropharia (Fr.) Quélet
Lidový název, slangTeonanacatl, To-shka
ČeleďLímcovkovité, Strophariaceae

Životní cyklus Stropharia cubensis

Všechny houby, jenž mají lupeny, jsou členy třídy Basidiomycetes, tzn. že je pro ně charakteristické to, že na kyjovitých útvarech zvaných Basidia tvoří výtrusy. Výtrusy plozené basidiemi se nazývají basidiospory. Většina dobře viditelných hub, ať už jsou to hříbky, pýchavky nebo choroše, patří do podtřídy Homobasidiomycetes. Co se členů této podtřídy týče, lupenovité houby jsou zařazeny do řádu Agaricales. Životní cyklus typické homobasidiomycety je znázorněn na protější stránce. Basidiospory vyklíčí do formy, které se říká monokaryotická hyfa. Hyfa je trubkovité vlákno; větší množství těchto hyf dohromady tvoří hmotu složenou ze spousty trubkovitých vláken, které se říká podhoubí (mycelium). Mycelium tvoří hlavní tělo, popř. tělo hříbku. Ta část, která má nožičku a klobouček, a které říkáme hříbek, je opravdu jen „plodivé tělo“, neboli reprodukční forma která produkuje výtrusy, a tvoří pouze malou část celkové hmoty houby; velká část tohoto organismu žije pod zemí ve formě podhoubí, které za určitých podmínek „plodí“ neboli tvoří houby.

Basidiospory klíčí proto aby vytvořily monokaryotické mycelium, tzn. mycelium v jehož buňkách je pouze jedno jádro. Toto mycelium roste do té doby, než narazí na jiné monokaryotické mycelium, jenž vyklíčilo z jiné buňky, a které je pro něj vhodným typem ke spojení. Jestliže se monokaryotické mycelium nesetká s jiným vhodným monokaryotickým myceliem, pravděpodobně zanikne. Nicméně v případě že se střetnou dvě vhodná monokaryotická mycelia, nastává proces zvaný somatogamie, neboli sloučení dvou somatických buněk dvou různých mycelií, ale nenastane spojení dvou buněčných jader. Výsledkem somatogamie je vznik dikaryotického mycelia, tzn. mycelia se dvěma jádry v každé buňce, z nichž každé pochází z jiného monokaryotického mycelia (viz protější strana). Fáze dikaryotického mycelia je nejdéle trvající částí životního cyklu a je také hlavní asimilační fází houby. Dikaryotické mycelium se může libovolně vegetativně šířit, aniž by prošlo pohlavní fází (fází v níž se tvoří výtrusy). Ačkoliv v určitých podmínkách může dikaryotické mycelium počít „plodit“: amorfní myceliální thallus začne formovat výtrusy rodící „plodivé tělo“, v tomto případě je to hříbek. Hříbek neustále roste a razí si cestu nad zem, pojímá stále více a více mycelia a zároveň vstřebává vodu, čímž se zvětšuje. V určité fázi svého růstu, tzv. basidiocarp, se na spodní straně lupenů tvoří kyjovité útvary, kterým se říká basidia. V této chvíli nastává uvnitř basidií fúze dvou jader dikaryotického mycelia. Toto je jediná diploidní (2n) fáze v životním cyklu hub, a také je nejkratší, neboť meióza, neboli redukční dělení diploidního jádra (2n) na 4 haploidní (n) následuje ihned po karyogamii. Výsledkem meiózy je vznik čtyř haploidních jader v basidiu; ty poté opatřeny tvrdým pouzdrem opouštějí basidium a stávají se z nich basidiospory. Výsledkem je basidium, jež má na svém povrchu čtyři basidiospory, jak je znázorněno v „Životním cyklu“. Tyto basidiospory se nakonec od basidia oddělí, aby započaly životní cyklus znovu.

Houby rodu Strophariaceae, do něhož se řadí Stropharia cubensis a většina dalších rodů jenž obsahují psilocybin, tvoří genetický komplex s ohledem na vhodnost spojení různých monokaryotických mycelií. Tyto houby jsou heterothallické a tetrapolární, to znamená, že jejich pohlavní cyklus je závislý na fúzi dvou kompatibilních monokarytorických mycelií, a jejich pohlavní souhlasnost je určena dvěma typy faktorů: Tetrapolární heterothallismus je způsoben dvěma typy faktorů, faktory A a B. Jestliže má vzniknout pohlavně se reprodukující thallus, musí somatogamie proběhnout mezi mycelii, jenž se liší v obou typech faktorů – např. AB × ab. Počet tříd tohoto spojení je poněkud vyšší než u bipolárních forem, protože z výtrusů jednoho basidiocarpu většinou vzejdou čtyři typy výtrusů. Tyto matečné typy, jenž se u bipolárních i tetrapolárních druhů dají počítat na stovky, samozřejmě nemohou být označovány jako pohlaví!


Máte vypnuto zobrazování citací. Použitá literatura viz stránka zdroje informací.

Pablo Honej 2ooo~2oo9