Enpsyro on-line : http://www.biotox.cz/enpsyro/ ENCYKLOPEDIE  PSYCHOTROPNÍCH  ROSTLIN
» ROSTLINNÉ DROGY | DROGY OBECNĚ | REJSTŘÍK | ENPSYRO «
« Biotox CZ »
Drogy obecně
Pojmy a definice*
Rozdělení a charakteristika drog*
Látková závislost*
Historie užívání drog*
Šamani a halucinogeny*
Drogy ve světové literatuře*
Drogy a ZÁKON
Psychedelika
Psychedelika*
Modrý motýl*
Pokud se rozhodnete zkusit psychedelika*
Psychedelic art*
Psychedelic trance*
První pomoc
Předlékařská první pomoc při akutních intoxikacích*
První pomoc při intoxikacích halucinogeny*
Další zdroje informací
Literatura o drogách*
Internet o drogách*
Drogové poradny*
Zvířátka
Pavučinky*
Toxikománie u zvířat*
Download
L S D . mp3*
Flashback . swf*
* nutné vyšší oprávnění
Legislativa - obsah
Úvodní strana drogy a zákon
Zákonné statusy*
MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY DO ROKU 1938*
Mezinárodní úmluva o opiu (Haag 1912)*
Mezinárodní úmluva o opiu (Ženeva 1925)*
Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek (Ženeva 1931)*
ZÁKONY ČSR DO ROKU 1938*
Zákon z roku 1923*
Opiový zákon z roku 1938*
MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY Z LET 1945-1998*
Protokol (1946)*
Jednotná úmluva o omamných látkách (1961)*
Protokol o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách (1972)*
Úmluva o psychotropních látkách*
DOMÁCÍ LEGISLATIVA PO ROCE 1945*
Zákony proti alkoholismu*
Seznamy drog*
Trestní zákon*
DOMÁCÍ LEGISLATIVA PO ROCE 1990*
Trestní zákon (§187, §188, §188a)*
Trestní zákon (§187a)*
Přestupkový zákon (§30)*
Větší než malé množství*
Pokuty za konopí*
Zákon o návykových látkách (167/98Sb.)*
Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy*
* nutné vyšší oprávnění
Registrovaní uživatelé
Tato stránka je přístupná pouze registrovaným uživatelům
s patřičným oprávněním (xxxxx).
 
 
Základní úroveň registrace (xxxxx) je zdarma.
Vyšší opravnění získáte podporou tohoto projektu.

 
 
» zpět «
Pablo Honej 2ooo~2oo9