Enpsyro on-line : http://www.biotox.cz/enpsyro/ ENCYKLOPEDIE  PSYCHOTROPNÍCH  ROSTLIN
» ROSTLINNÉ DROGY | DROGY OBECNĚ | REJSTŘÍK | ENPSYRO «
« Biotox CZ »
Drogy obecně
Pojmy a definice
Rozdělení a charakteristika drog
Látková závislost
Historie užívání drog*
Šamani a halucinogeny*
Drogy ve světové literatuře*
Drogy a ZÁKON
Psychedelika
Psychedelika
Modrý motýl*
Pokud se rozhodnete zkusit psychedelika
Psychedelic art
Psychedelic trance
První pomoc
Předlékařská první pomoc při akutních intoxikacích
První pomoc při intoxikacích halucinogeny
Další zdroje informací
Literatura o drogách
Internet o drogách
Drogové poradny
Zvířátka
Pavučinky*
Toxikománie u zvířat*
Download
L S D . mp3*
Flashback . swf*
* nutné vyšší oprávnění
Legislativa - obsah
Úvodní strana drogy a zákon
Zákonné statusy
MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY DO ROKU 1938
Mezinárodní úmluva o opiu (Haag 1912)
Mezinárodní úmluva o opiu (Ženeva 1925)
Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek (Ženeva 1931)
ZÁKONY ČSR DO ROKU 1938
Zákon z roku 1923
Opiový zákon z roku 1938
MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY Z LET 1945-1998
Protokol (1946)
Jednotná úmluva o omamných látkách (1961)
Protokol o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách (1972)
Úmluva o psychotropních látkách
DOMÁCÍ LEGISLATIVA PO ROCE 1945
Zákony proti alkoholismu
Seznamy drog
Trestní zákon
DOMÁCÍ LEGISLATIVA PO ROCE 1990
Trestní zákon (§187, §188, §188a)
Trestní zákon (§187a)
Přestupkový zákon (§30)
Větší než malé množství
Pokuty za konopí
Zákon o návykových látkách (167/98Sb.)
Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy
Registrovaní uživatelé

DROGY A ZÁKON

Na této stránce naleznete vývoj drogové legislativy u nás od jejích počátků. Mimo to jsem zde vložil informace o druzích zákonných statusů, kterým mohou jednotlivé psychoaktivní látky (drogy) podléhat, často se totiž setkávám (a nejen u laiků, ale i v médiích či dokonce odborných kruzích) se zavádějícími informacemi o tom, že v Holandsku je konopí legální a obdobně.

 1. MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY DO ROKU 1938
  1. Mezinárodní úmluva o opiu (Haag 1912)
  2. Mezinárodní úmluva o opiu (Ženeva 1925)
  3. Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek (Ženeva 1931)
 2. ODRAZ MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV V OBLASTI OMAMNÝCH JEDU Z LET 1900-1938 V ČESKOSLOVENSKÝCH ZÁKONECH
  1. Zákon z roku 1923
  2. Opiový zákon z roku 1938
 3. MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY V OBLASTI OMAMNÝCH JEDŮ A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK V LETECH 1945-1998
  1. Protokol (1946)
  2. Jednotná úmluva o omamných látkách (1961)
  3. Protokol o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách (1972)
  4. Úmluva o psychotropních látkách
 4. DOMÁCÍ LEGISLATIVA PO ROCE 1945
  1. Zákony proti alkoholismu
  2. Seznamy drog
  3. Trestní zákon
 5. DOMÁCÍ LEGISLATIVA PO ROCE 1990
  1. Trestní zákon ( §187, §188, §188a )
  2. Trestní zákon ( §187a )
  3. Přestupkový zákon ( §30 )
 1. Závazný pokyn policejního prezidenta 12/1999
 2. Příloha k závaznému pokynu policejního prezidenta č. 39/1998 (malé množství)
 3. Příloha číslo 1 k Závaznému pokynu policejního prezidenta č. 12/1999 (pokuty za konopí)
 1. Zákon o návykových látkách (167/98Sb.)
 1. Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy

Máte vypnuto zobrazování citací. Použitá literatura viz stránka zdroje informací.

Pablo Honej 2ooo~2oo9