Biologie

V sekci biologie najdete zejména informace o rostlinách, ale nejen o nich. Budeme se zabývat obsahovými látkami rostlin a tím, jak lze obsahu těchto látek využít. Necháme si zde však také místo i pro různé zajímavosti ze světa biologie.

Mikrobiologie a nižší rostliny
Subvirové patogeny
- článek o nejjednodušších organismech - viroidech a prionech
Metabolismus bakterií
- článek popisuje výstřednosti v metabolismu bakterií
Sinice a řasy
- článek o netypických fotosyntetizujících organismech
Výtrusné a nahosemenné rostliny
Kapraďorosty
- článek ukazuje, že i výtrusné rostliny mohou mít význam
Nahosemenné
- několik článků o pestré skupině semenných rostlin
Krytosemenné rostliny
Houby
Houby
- článek o biologické podstatě hub a soubor článků, zabývající se jejich obsahovými látkami
    Kvasinky
    Plísně
    Vřeckovýtrusné houby
    Stopkovýtrusné houby
Živočichové
Jedovatí živočichové
- článek o podstatě jedů a jedového ústrojí jedovatých živočichů
Živočišné produkty
- článek o některých využívaných živočišných produktech
Naturstoff | Chemie | Biologie | Význam | Praxe | Různé