Jednoděložné rostliny (Liliopsida)

Dvouděložné rostliny jsou dřeviny až byliny, vesměs druhotně tloustnoucí. Jednoděložné rostliny jsou byliny nebo dřeviny, které se vyznačují několika základními znaky. Jejich zárodky mají jen jednu dělohu. Hlavní kořen brzy zakrňuje a jeho funkci přejímají četné náhradní kořeny. K tloustnutí u jednoděložných rostlin dochází bez pomoci druhotného meristému. Žilnatina listů je většinou obloukovitá, často je přítomna listová pochva. Květy jsou převážně trojčetné, květní obaly nejsou většinou rozlišeny na kalich a korunu. Existují však i rozdíly fytochemického charakteru. V jednoděložných rostlinách chybí kyselina elagová a málo se též vyskytují třísloviny. Též výskyt silic a polyterpenů není častý. Do jednoděložných rostlin řadíme asi 2 000 rodů, 40 000 druhů, uspořádaných do 60 čeledí a 20 řádů.

V levém okně si můžete otevřít
Naturstoff | Chemie | Biologie | Význam | Praxe | Různé