Dvouděložné rostliny

Muškátovité (Myristicaceae)

Jsou to vždyzelené dvoudomé keře a stromy, rozšířené v tropech, zejména v Asii. Květy jsou drobné, pletivo obsahuje siličné buňky.

Muškátovník vonný (Myristica fragrans)

Muškátovník je statný strom s kulatými celokrajnými listy a drobnými květy. Plod je okrově žlutá peckovice s tlustým oplodím. Jádra poskytují koření, tzv. "muškátové oříšky" (Nux moschata). Kolem oplodí je karmínově červený, po usušení oranžový, chrupavčitě kožovitý míšek, který se používá jako tzv. "muškátový květ" (Arillus myristicae). Z muškátovníku se získává silice (Oleum macidis). Je zde přítomen též jedovatý myristicin.

Nahoru

Pepřovníkovité (Piperaceae)

Jsou to byliny a keře, případně liany, vzácně i stromy, rozšířené v tropech jihovýchodní Asie a Ameriky. Listy jsou celistvé, květy drobné, bezobalné, v klasech, jednopohlavné nebo oboupohlavné. Plodem je bobule nebo peckovice. Obsahují piperidinové alkaloidy a silici, která se nachází v siličných buňkách.

Pepřovník černý (Piper nigrum)

Pepřovník je ovíjivý liánový keř s jednodomě nebo dvoudomě polygamickými květy. Plodonosné květy jsou pestíkové. Plod je bobule, v úplné zralosti žlutá. Sbírají se nezralé plody (Fructus piperis nigri). Ty se po usušení běžně využívají jako koření, známé po celém světě jako pepř. V pepři jsou obsaženy piperidinové alkaloidy, zejména piperin, kterého je zde přítomno až 12 %.

Nahoru
Dvouděložné - přehled
Jiří Kysilka
Zpět