Dvouděložné rostliny

Dřišťálovité (Berberidaceae)

Jsou to byliny, druhotně nízké stromy a keře, rozšířené v mírném pásu severní polokoule. Dřišťálovité mívají většinou specializovaný metabolismus. Jsou pro ně typické benzylisochinolinové alkaloidy, zejména berberin.

Dřišťál obecný (Berberis vulgaris)

Dřišťál je keř s vejčitými, ostře pilovitými listy. Květy vyrůstají v hroznech, plodem je bobule. Roste na světlých stráních nebo křovinách, často se pěstuje. Sbírá se borka kořenů (Cortex radicis berberidis). Droga obsahuje mimo jiné alkaloid berberin, který stimuluje funkci jater.

Mahonie cesmínolistá (Mahonia aquifolium)

Mahonie je vždyzelený keř s kožovitými, lichozpeřenými listy, jejichž lístky jsou ostnitě zubaté. Drobné žluté květy vykvétají v hroznech. Plodem je modrá ojíněná bobule. Tento druh je původem ze Severní Ameriky, u nás je však často vysazován v parcích a zahradách. Celá rostlina obsahuje benzylisochinolinové alkaloidy a je jedovatá. To často nebývá lidem známo a mnozí jejich plody pojídají, ať už čerstvé, nebo po úpravě. Vystavují se tak riziku otravy.

Nahoru

Chebulovité (Menispermaceae)

Jsou to nejčastěji liány, vyskytující se v tropických oblastech. Obsahují specifické alkaloidy bisbenzylisochinolinové skupiny (kurare), dále obsahují hořčiny. Z některých druhů rodů Amonospermum, Elissana, Chondrodendron se izoluje alkaloid tubokurarin, užívaný v anesteziologii.

Nahoru
Dvouděložné - přehled
Jiří Kysilka
Zpět