Dvouděložné rostliny

Mákovité (Papaveraceae)

Jsou to vytrvalé až jednoleté byliny, vzácně i stromy nebo keře s mléčnicemi, rozšířené hlavně v mírném pásu severní polokoule. Listy jsou jednoduché, střídavé. Květy jsou oboupohlavné, souměrné.

Pro čeleď mákovitých a pro čeledi příbuzné, zejména zemědýmovité, je typická schopnost tvorby alkaloidů. Často obsahuje každý rod, někdy i každý druh charakteristický alkaloid nebo skupinu alkaloidů. Jde zejména o alkaloidy skupiny morfinových, benzylisochinolinových, ftalidotetrahydroisochinolinových, protopinových a výjimečně též benzofenantridinových. Alkaloidy jsou někdy vázány na organické kyseliny, jako je kyselina fumarová nebo kyselina chelidonová.

Mák setý (Papaver somniferum)

Mák setý je jednoletá kulturní bylina s velkými bílými květy, která se pěstuje jednak za účelem potravinářským (semena, olej), jednak za účelem farmaceutickým (izolace alkaloidů). Některé odrůdy máků se pěstují v Asii pro zisk opia. Ze semen lze vylisovat makový olej (Oleum papaveris), což je významný vysychavý olej.

Opium (z řeckého οποσ, opos = šťáva) je zaschlé mléko z nezralých makovic. Získává se nařezáváním nezralých tobolek (ve stadiu tzv. opiové zralosti, tj. asi 8. až 10. den po opadání korunních lístků, kdy je poměr množství šťávy a obsahu alkaloidů nejvýhodnější) a po zaschnutí (tj. asi po 24 hodinách) se mléčný latex seškrabává. Z jedné makovice se získá asi 0,02 g surového opia. Produkce opia je mezinárodně kontrolována.

Asi 75 % opia tvoří kaučuk, sliz, pektiny, živice, vosky a 15 až 25 % opia tvoří alkaloidy. Hlavními alkaloidy jsou morfin (10 až 17 %), kodein (0,5 až 3,5 %), tebain (0,4 až 7,4 %), narkotin (= noskapin, 4 až 6 %) a papaverin (0,1 až 2 %). Ostatní vedlejší alkaloidy jsou přítomny ve stopách (narcein, norlaudanosin, retikulin a dalších asi 40 alkaloidů). Alkaloidy jsou v opiu přítomny ve formě solí kyseliny chelidonové (mekonové), mléčné, sírové a jiných.

Opium se používá hlavně na izolaci alkaloidů, zejména morfinu a narkotinu. Nejvýznamnější je morfinová skupina alkaloidů, a to hlavně morfin. Ten podmiňuje uklidňující účinek opia, který je ještě zesílen přítomností narkotinu. Působí tlumivě na dýchací centrum. Alkaloidy benzylisochinolinové skupiny, zejména papaverin, působí spasmolyticky - tlumí koliky a střevní problémy.

Otrava opiem je vlastně otravou morfinem. Morfin je silné analgetikum. Mnohé osoby, zvláště děti, jsou k těmto alkaloidům přecitlivělé. Je znám případ smrti dítěte, způsobené pouhým použitím lahvičky od morfinu pro jiný lék. Staří lidé morfin snášejí poměrně dobře. Při předávkování může dojít k rozvoji prudké otravy morfinem. První příznaky jsou rozmanité, takže se jed u každého projeví trochu jinak. Někdo má závratě a zvrací, jiný má úzkost, u dalšího se dostaví pocit příjemného tepla a euforie. Po větších dávkách nastoupí jistá opilost, jindy značné vzrušení. Zornice jsou špendlíkovité, otrávený je začervenalý v obličeji, svědí jej tělo. Může upadnout až do narkosy, přičemž se však stále poškrabuje na těle. Vzniká cyanosa, kůže chladne, mizí reflexy, dech slábne. Smrt nastává ochrnutím vegetativních center v mozku.

Dlouhodobá otrava morfinem se nazývá morfinismus. Morfin je vysoce návykovou látkou, pravidelným užíváním morfinu se snižuje citlivost. Morfinismus se projevuje zpočátku nenápadně. Postižený si stěžuje na nechutenství, zažívací potíže, hučení v uších a další těžko popsatelné pocity. Trpí třesem a poruchami svalové koordinace. V pokročilém stádiu se objevuje celková zchátralost, šedivění vlasů, poruchy pevnosti zubů a nehtů. Ženy mívají menstruační poruchy. Z psychických příznaků pozorujeme hlavně poškození hlavních charakterových vlastností, intelekt zůstává neporušen. Objevuje se lenost, sklon ke lhaní, nestabilita nálad. Morfinista tak upadá do těžkých depresí, které jej nutí k užívání dalších návykových látek, zejména kokainu nebo antihypnotik. Morfin však tvoří již součást tělesného metabolismu, tělo jej vyžaduje.

Nedostane-li morfinista potřebnou dávku morfinu, projevují se abstinenční příznaky. Postižený se stává neklidným, úzkostným, ze všech sil se snaží sehnat další dávku. Při delší abstinenci se objevují příznaky trávicího ústrojí, průjmy, neklid, nespavost. V těžších případech dochází ke zvýšení teploty, poklesu krevního tlaku, dehydrataci, nechutenství a mnoho dalších příznaků. Abstinence může vést až ke kolapsu a úmrtí.

Působení ostatních opiových alkaloidů je dosti podobné působení morfinu, vyskytují se však jisté odlišnosti. Kodein nepůsobí na dýchací centrum a jeho vliv na psychiku je mnohem slabší. Je také mnohem méně návykový oproti morfinu. Výrazně tlumí kašel prostřednictvím centrální nervové soustavy, proto se používá jako lék proti kašli. Narkotin má podobně jako kodein tlumivý účinek na kašel. Papaverin je odlišný, protože nepatří mezi morfinové alkaloidy. Nemá narkotický účinek, nepůsobí na dýchací centrum, vyřazuje z funkce napětí hladkého svalstva, takže má spasmolytické účinky. Nehromadí se a organismus je schopen jej rychle odbourávat. Není také tolik návykový; papaverinová toxikomanie ještě nebyla popsána.

Nahoru
Mák vlčí (Papaver rhoeas)

Vlčí mák je jednoletý polní plevel. Vykvétá velkými rudě červenými květy. Sbírají se červené korunní plátky (Flos rhoeados). Ty se mohou sbírat i z jiných červeně kvetoucích druhů máků (např. Papaver argemone, Papaver dubium).

Vlaštovičník větší (Chelidonium majus)

Vlaštovičník je vytrvalá větvená bylina s žlutými květy. Při poranění oranžově mléčí. Vyskytuje se na rumištích, u zdí, v křovinách. Sbírá se kvetoucí nať bez hrubých a dužnatých částí (Herba chelidonii).

Droga obsahuje alkaloidy benzofenantridinového typu (chelidonin, sanguinarin a chelerytrin), alkaloidy protoberberinového typu (berberin) a alkaloidy protopinového typu (protopin, α- a β-allokryptopin). Alkaloidy jsou vázané na kyselinu chelidonovou. Nejvíce alkaloidů se nachází v mléčné šťávě, čerstvá nať obvykle obsahuje 0,2 až 0,4 % alkaloidů a kořen 0,5 až 0,8 % alkaloidů. Alkaloidy bývají vázány na kyselinu chelidonovou. Kromě alkaloidů jsou obsaženy ještě flavonoidy a silice.

Farmakologické využití rostliny je poměrně problematické. Skupina přítomných alkaloidů je velice pestrá, takže i mechanismy jejich účinku jsou rozmanité. Sušením však ztrácí na účinnosti. Sanguinarin a chelerytrin mají protizánětlivé účinky, přičemž sanguinarin zároveň snižuje nitrooční tlak a chelerytrin působí sedativně, analgeticky a spasmolyticky. Berberin naopak hladké svalstvo stimuluje. Benzofenantridinové alkaloidy jsou poměrně toxické a proto obtížně využitelné. Lidově se čerstvá šťáva z vlaštovičníku používá proti bradavicím, takto je nejúčinnější v květnu a v červnu. Tato šťáva po vetření do očí leptá spojivku i rohovku a může tak oko nenávratně poškodit.

Nahoru

Zemědýmovité (Fumariaceae)

Jsou to vytrvalé až jednoleté byliny se zpeřenými listy. Květe jsou oboupohlavné, většinou souměrné, vyrůstající hroznovitých až vrcholičnatých květenstvích. Plod je nažka nebo tobolka. Na rozdíl od mákovitých nemají v pletivech mléčnice, ale pouze tvarově odlišné buňky, tzv. idioblasty, s obsahem alkaloidů. Z našich zástupců sem patří dymnivka dutá (Corydalis bulbosa), vytrvalá rostlina světlejších lesů, obsahující alkaloidy, droga slouží k jejich izolaci. Patří sem také jednoletý plevel zemědým lékařský (Fumaria officinalis) s hroznem malých nafialovělých květů.

Nahoru
Dvouděložné - přehled
Jiří Kysilka
Zpět