Dvouděložné rostliny

Vrbovité (Salicaceae)

Jsou to dřeviny, které ztratily květní obaly v důsledku adaptace k opylování pomocí větru. Listy jsou jednoduché, střídavé. Květy jsou jednopohlavné, dvoudomé, sestavené do jednoduchých jehněd. Plodem je tobolka, semena jsou opatřena chmýrem vyrůstajícím z poutka. Obrovský sklon k vzájemnému křížení mezi jednotlivými druhy naznačuje, že vrbovité jsou čeledí vývojově mladou, u které stále ještě probíhá vývoj.

U vrbovitých nacházíme fenolické glykosidy, zejména salicin, populin, dále seskviterpeny a třísloviny.

Vrba (Salis sp.)

Různé druhy tohoto rodu (např. Salix fragillis, Salix pentandra, Salix purpurea) jsou dvoudomé rostliny, s pupeny krytými jednou šupinou. Nalézáme je hojně na vlhčích místech, zejména podél potoků a řek. Poskytují vrbovou borku (Cortex salicis).

Účinnými látkami jsou zejména fenolické glykosidy. Vždy je přítomen salicin (0,1 až 2 %) a jeho acylované deriváty (salikortin, fragilin a populin). Salicin se hydrolyzuje na saligenin, z něhož oxidací vzniká kyselina salicylová. Dále droga obsahuje třísloviny, organické kyseliny a flavonoidy (isokvercitrin, naringenin, isosalipurposid aj.). Droga působí proti horečce a tlumí bolest. Používá se též proti revmatu.

Nahoru

Vřesovcovité (Ericaceae)

Jsou to hlavně polokeře nebo keře, často se u nich projevuje mykorrhiza. Listy jsou celistvé, spíše úzké nebo podlouhlé, často vytrvávající. Květy jsou nejčastěji v hroznovitých květenstvích, oboupohlavné. Plodem je tobolka nebo bobule. Jsou rozšířené v subtropických, mírných a studených pásech celé země.

Vřesovcovité jsou známé obsahem fenolových glykosidů typu arbutinu, pyrosidů a rhododendrinu. Farmaceuticky zajímavý je arbutin (monoglykosid hydrochinonu). Dále rostliny této čeledi obsahují flavonoidy, terpeny (iridoidy, seskviterpeny, diterpeny a triterpenické kyseliny). Jsou zde přítomny také třísloviny, hlavně kyselina elagová, a leukoantokyaniny.

Medvědice léčivá (Arctostaphylos uva-ursi)

Medvědice je nízký vždyzelený keřík se střídavými, kožovitými listy. Kvete bíle. Plody jsou červené peckovice. Roste ve vyšších polohách na písčitých nebo kamenitých půdách, ve světlých borových lesích. Sbírají se listy (Folium uvae ursi). Droga obsahuje hlavně hydrochinonové deriváty (3 až 12 %), zejména arbutin. Působením glykosidas, emulzinu nebo kyselin hydrolyzuje na hydrochinon a glukosu. Je zde také přítomno velké množství tříslovin (15 až 20 %), flavonoidy (kvercetin), triterpeny a iridoidový glykosid monotropein.

Používá se k dezinfekci močových cest při lehčích zánětech, přičemž antibakteriální účinek nemá přímo arbutin, ale jeho štěpný produkt hydrochinon. Pro vysoký obsah tříslovin může u citlivých jedinců dráždit žaludeční sliznici. Delší užívání a užívání větších dávek není vhodné.

Nahoru

Brusnicovité (Vacciniaceae)

Jsou to také keře nebo drobné keříky s jednoduchými podlouhlými listy. Plodem je bobule. Některé druhy brusnicovitých obsahují arbutin.

Brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea)

Brusinka je keřík se střídavými, kožovitými stálezelenými listy. Plod je leskle červená bobule. Vyskytuje se zejména v sušších borových lesích a na písčitých půdách. Listy poskytují drogu (Folium vitis-idaeae). Droga obsahuje arbutin a hydrochinon (4 až 9 %), katechinové třísloviny (8 %) a flavonoidy hyperosid a avikularin. Proto se užívá pro podobné účely jako list medvědice.

Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus)

Borůvka je keřík s hranatými větévkami. Listy jsou opadavé s jemně pilovitým okrajem. Plod je modročerná ojíněná mnohosemenná bobule. Vyskytuje se zejména v jehličnatých lesích, a to zvláště v horských oblastech na nevápenných půdách. Sbírají se listy (Folium myrtilli) a plody (Fructus myrtilli).

Plody obsahují 5 až 10 % tříslovin, převážně katechinového typu, antokyany, flavonoidy, organické kyseliny (jablečná, citrónová a jiné), vitamin C, glukosa, fruktosa a pektiny. Pro obsah tříslovin působí protiprůjmově.

Listy, které se mají sbírat za květu, obsahují katechinové třísloviny, leukoantokyaniny, flavonoidy, fenolkarbonové kyseliny a iridoidy. Údajně jsou v listech přítomny také tzv. glukokininy, tj. látky snižující obsah cukru v krvi. Mělo by jít o neomyrtilin - methylovaný glukosid kyseliny galové. Tyto informace jsou však nepodložené a vycházejí zejména z tradice. Droga také obsahuje poměrně značné množství manganu. Droga je vhodná pro použití na různé výplachy a omývání, přičemž působí přítomné třísloviny, vytvářející ochranný povlak na místě výplachu. Vhodnost použití jako složky antidiabetických čajovin se spíše traduje v lidovém léčitelství.

Nahoru
Dvouděložné - přehled
Jiří Kysilka
Zpět