Dvouděložné rostliny

Toješťovité (Apocyanaceae)

Jsou to dřeviny nebo byliny, často popínavé, rozšířené v tropech a subtropech. Květy jsou oboupohlavné, čtyř až pětičetné. Plody jsou různého typu. V pletivech jsou mléčnice. Z obsahových látek se zde vyskytují zejména indolové alkaloidy, kardenolidy a iridoidy.

Zmijovice hadová (Rauwolfia serpentina)

Zmijovice je keř rostoucí v jižní a jihovýchodní Asii s vejčitě kopinatými, celokrajnými, lesklými listy. Květy jsou bílé až narůžovělé, dozrávají v purpurově modré bobule. Sbírají se podzemní orgány (Radix rauwolfiae).

Kořen obsahuje asi 50 indolových alkaloidů, v celkovém množství asi 2 až 3 %. Z nich nejvýznamnější je reserpin. Reserpin dlouhodobě tlumí centrální nervovou soustavu, proto se používá při různých psychózách. Posunuje manickou a euforickou náladu k normálu. Již v Indii v druhém tisíciletí př. n. l. používali zmijovici k léčbě šílenství. Droga též snižuje tlak, čehož se využívá při různých chirurgických zákrocích. K nežádoucím účinkům reserpinu patří vznik depresí, které mohou v extrémních případech dotyčného dohnat až k sebevraždě. Vyšší dávky reserpinu mohou vést k otravě.

Brčál menší (Vinca minor)

Brčál je vytrvalá bylina až polokeř s kožovitými, stálezelenými listy. Květy jsou fialově modré, s řepicovitou korunou. V našich zahradách se často pěstuje a zplaňuje. Sbírá se nať (Herba vincae), která slouží k izolaci indolových alkaloidů. Těch je zde přítomno asi 0,1 až 0,7 %, nejdůležitějším z nich je vinkamin, z dalších jmenujme eburnamin, vinkanorin, vinkarein, vinoxin a další. Izolovaný vinkamin, ale i droga samotná, snižuje vysoký krevní tlak, droga působí též jako sedativum a může být použita i proti cukrovce.

Katarantus růžový (Catharanthus roseus)

Katarantus je drobný keřík, pěstovaný v subtropických oblastech. Sbírá se nadzemní část, která slouží pro izolaci alkaloidů. Z této rostliny bylo získáno asi 70 alkaloidů, především vinkristinu a vinblastinu, které zastavují buněčné dělení, tudíž se mohou používat při chemoterapeutické léčbě rakoviny.

Krutikvět cenný (Strophanthus gratus)

Krutikvět je stromovitá liána, rostoucí v lesích tropické západní Afriky. Na korunních plátcích květů jsou dlouhé přívěsky. Plody jsou měchýřky. Sbírají se semena (Semen strophanti), která obsahují kardioaktivní glykosidy, zejména strofantin. Proto se mohou používat pro posílení srdeční činnosti. Dříve byly též využívány domorodci k výrobě šípových jedů.

Oleandr obecný (Nerium oleander)

Oleandr je vždyzelený keř nebo stromek s kopinatými, kožovitými listy. Velké vonné květy jsou ve vrcholičnatých latách. Pochází ze Středozemí, u nás se pěstuje jako okrasná rostlina. Sbírají se listy (Folium oleandri), které slouží jako surovina k izolaci kardioaktivních glykosidů, zejména oleandrinu. Droga účinkuje hlavně při srdečním selhání, působí též silně močopudně. Využívá se hlavně v homeopatii.

Nahoru

Klejichovité (Asclepiadaceae)

Jsou to popínavé dřeviny až byliny rozšířené v tropech i subtropech celého světa, zřídka se vyskytují i v mírných pásech. Květy jsou oboupohlavné, malé, pětičetné, pravidelné. Plodem je měchýřkovitá tobolka, semena jsou opatřena chomáčky chlupů. K charakteristickým látkám patří kardioaktivní glykosidy a hořčiny.

Marsdenie kondurangová (Marsdenia condurango)

Marsdenie je vysoko šplhající liána se vstřícnými, krátce řapíkatými listy. Květy jsou drobné, zelenavě žluté, vyrůstají v úžlabních latách. Plody jsou měchýřky. Roste v lesích na západních svazích Kordiller, poskytuje borku (Cortex condurango). Účinnými látkami jsou zejména glykosidické deriváty pregnanu, dále konduranginy, což jsou hořčiny saponinového charakteru. Droga kromě toho obsahuje kyselinu chlorgenovou, kávovou, flavonoidy, kumarinové deriváty a vanilin. Používá se pro zvýšení chuti k jídlu, neboť podporuje vylučování žaludečních šťáv.

Nahoru
Dvouděložné - přehled
Jiří Kysilka
Zpět