Dvouděložné rostliny (Magnoliopsida)

Dvouděložné rostliny jsou dřeviny až byliny, vesměs druhotně tloustnoucí. Cévní svazky mají kruhovité uspořádání. Základ kořene embrya se během dalšího vývinu mění na mohutný a vytrvávající hlavní kořen, z něhož vyrůstají kořeny postranní. Žilnatina listů je nejčastěji dlanitá nebo zpeřená. Květy bývají často pětičetné nebo čtyřčetné, jsou ale možné i jiné varianty, např. sedmičetné. Patří sem 75 řádů obsahujících 360 čeledí, které zahrnují asi 210 tisíc druhů.

V levém okně si můžete otevřít
Naturstoff | Chemie | Biologie | Význam | Praxe | Různé