Chemie

Nyní se nacházíte v chemické sekci stránek o přírodních látkách. V této sekci na vás čekají zejména informace z různých odvětví biochemie a bioorganické chemie. Budeme se zabývat tím, jak a proč vlastně přírodní látky v organismech vznikají. Bude nás ovšem zajímat také to, co se děje při jejich odbourávání. Budeme také rozebírat konkrétní skupiny přírodních látek včetně jejich vlastností, výskytu a využití. A nyní již konkrétně:

Sacharidy
Monosacharidy
- článek o monosacharidech základních, ale i méně známých
Deriváty monosacharidů
- článek o cukerných alkoholech a kyselinách
Oligosacharidy a polysacharidy
- článek o rozličných látkách, vzniklých spojováním monosacharidů
Slizy a kleje
- článek o slizech a klejích - farmakologicky významných látkách, chemicky patřících mezi sacharidy
Glykosidy
Glykosidy
- článek o obecné podstatě glykosidů, předůležitých derivátů sacharidů
Kyanogenní glykosidy
- článek o glykosidech, které při svém rozkladu vytvářejí kyanovodík - podstatu své jedovatosti
Glukosinoláty
- článek o látkách, které mají na svědomí typický zápach brukvovitých rostlin
Kardioglykosidy
- článek o glykosidech se steroidním aglykonem, které mají vliv na srdeční činnost
Saponiny
- článek o glykosidech s výraznou pěnivostí
Iridoidy
- článek o glykosidech s monoterpenickým aglykonem, iridoidních hořčinách
Lipidy a isoprenoidy
Lipidy
- článek se zabývá chemií těchto hydrofobních látek
Hemiterpeny a monoterpeny
- článek se zabývá nejjednoduššími terpeny
Seskviterpeny
- článek o patnáctiuhlíkatých sloučeninách, seskviterpenech
Diterpeny, triterpeny, polyterpeny
- článek na téma složitějších terpenů
Steroidní látky
- článek, pojednávající o steroidních sloučeninách
Aminokyseliny, peptidy, proteiny
Aminokyseliny
- článek o proteinogenních i neproteinogenních aminokyselinách
Biogenní aminy
- článek o silně účinných látkách, odvozených od aminokyselin dekarboxylací
Peptidy a proteiny
- článek o látkách, vzniklých spojováním aminokyselin peptidickou vazbou
Alkaloidy
Alkaloidy
- obecné pojednání o alkaloidech
Piperidinové alkaloidy
- článek o piperidinových alkaloidech
Naturstoff | Chemie | Biologie | Význam | Praxe | Různé