Tabulka polysacharidů

V této tabulce se nachází přehled významných polysacharidů. Protože polysacharidy jsou polymery, naleznete zde informaci o základní jednotce, jejímž opakováním tento polymer vzniká, případně i o koncové skupině, pokud je tato odlišná od základní jednotky. Je zde též informace o spojení, a pokud jde o polysacharid větvený, taktéž informace o větvení. Molární hmotnost vám pomůže udělat si představu o délce řetězce. Vše je ještě doplněno informací o výskytu polysacharidu.

Sloučenina Základní jednotka /koncová skupina/ Spojení /větvení/ Molární hmotnost (g.mol-1) Výskyt
Homoglykany
Amylosa D-glc-p α(1,4) 50 000 rostliny (škrob)
Amylopektin D-glc-p α(1,4); /α(1,6)/ 500 000 až 1 milion rostliny (škrob)
Glykogen D-glc-p α(1,4); /α(1,6)/ 1 až 15 milionů živočichové, plísně
Celulosa D-glc-p β(1,4) 300 až 500 tisíc rostliny (buněčná stěna)
Lichenin D-glc-p β(1,4); /β(1,3)/ 25 000 rostliny
Laminarin D-glc-p /manitol/ ß(1,3); /β(1,6)/ 5 000 mořské řasy
Dextran D-glc-p α(1,6); /α(1,4), α(1,3), α(1,2)/ několik milionů bakterie
Inulin D-fru-f /D-glc-p/ β(1,2) 5 000 rostliny (zásobní látka - např. hvězdnicovité)
Levan D-fru-f /D-glc-p/ β(2,6) 10 milionů bakterie, lipnicovité
Manan D-man-p β(1,4) 100 000 rostliny
Galaktan D-gal-p β(1,4) ??? rostliny
Xylan D-xyl-p β(1,4) 10 000 rostliny
Araban L-ara-f α(1,5); /α(1,3)/ 6 000 rostliny
Fukan L-fuc-f-4-sulfát α(1,2) ??? mořské řasy
Chitin D-glcNAc-p β(1,4) 200 000 houby, hmyz
Pektin D-galUA-p α(1,4) 50 000 rostliny
Heteroglykany
Agarosa D-gal-p, L-gal-p, 3,6-anhydro-L-gal-p, sulfátové skupiny β(1,4), α(1,3) 100 000 řasy (složka agaru)
Alginová kyselina D-manUA-p, L-gulUA-p β(1,4), β(1,4) 12 až 120 tisíc hnědé řasy, mikroorganismy
Hyaluronová kyselina D-glcUA-p, D-glcNAc-p β(1,4), β(1,3) 200 až 500 tisíc živočichové
Chondroitinová sírová kyselina D-glcUA-p, D-galNAc-p, sulfátové skupiny β(1,4), β(1,3) 250 tisíc živočichové
Heparin D-glcUA-p-2-sulfát, D-glcN-p-N-sulfonát α(1,4), α(1,4) 16 000 živočichové (inhibitor srážení krve)
Murein D-glcNAc-p, N-acetyl-muramová kyselina, aminokyseliny β(1,4) ??? bakterie (buněčná stěna)
Techoová kyselina ribitolfosfát,D-glcNAc-p, L-alanin ??? 4 000 bakterie (buněčná stěna)

Nahoru
Zpět
Jiří Kysilka
Tabulka oligosacharidů