Význam

Níže uvedené stránky se zabývají významem přírodních látek. Přírodní látky nejsou jen náhodně vzniklé sloučeniny, ale mají také své funkce, které jsou tak rozmanité, jako jsou struktury těchto látek. Tyto látky mohou být produkty detoxikace cizorodých látek, ale mohou také fungovat jako koenzymy či vitamíny. Mnohé látky mají hormonální funkci, jiné jsou důležité pro nervovou soustavu. Feromony slouží k dorozumívání mezi jedinci jednoho druhu. Konečně má také mnoho látek význam ekologický, slouží jako nástroj ve vztazích mezi jednotlivými organismy. V této oblasti probíhá výzkum poměrně rychle, takže můžete čekat rozšiřování původně stručných informací.

Vnitrobuněčný význam
Detoxikace
- mnoho přírodních látek vzniká kvůli potřebě zbavit se jedovatých metabolitů
Koenzymy
- mezi přírodní látky patří též mnohé koenzymy a jejich zdroje - vitamíny
Speciální fyziologické funkce
- kromě základních funkcí přírodních látek existuje ještě mnoho funkcí méně obvyklých
Komunikace mezi buňkami
- buňky jednoho organismu mezi sebou komunikují v zásadě dvěma způsoby: hormonálně a pomocí nervů. Při obou způsobech je třeba specializovaných látek.
Hormony