Detoxikace

Na rozdíl od živočichů, rostliny nemají většinou vylučovací soustavu, a tak nemohou jedovaté produkty metabolismu jednoduše vyloučit. Je tedy třeba je převést na produkty méně jedovaté, detoxikovat. Při tomto procesu vznikají mnohé známé přírodní látky, např. alkaloidy. Značné množství zajímavých přírodních látek jsou tedy odpadní sloučeniny.

Původně byla za odpadní produkty považována většina známých přírodních látek. Později byly u některých látek odhaleny i jiné funkce, např. hormonální nebo ekologické. Rostliny potřebují detoxikovat jednak produkty, jež neumí rozkládat, jednak produkty, jejichž rozklad by byl nebezpečný kvůli vzniku jedovaté látky (např. při rozkladu dusíkatých látek by se uvolňoval toxický amoniak). Mezi nejznámnější odpadní látky patří zejména alkaloidy a glykosidy. Tyto látky poté bývají skladovány, nejčastěji uvnitř vakuol.

Nahoru
Předchozí
Jiří Kysilka
Další