Speciální fyziologické funkce

Některé skupiny přírodních látek slouží buňce, která je vyprodukovala často ke zvláštním účelům. Takovýchto účelů existuje obrovské množství.

Přírodní látky mohou zvyšovat propustnost membrán. To je např. případ hopanoidů, sterolů (cholesterol) či karotenoidů. Mohou však v těchto membránách pouze zastupovat klasické lipidy jakožto triacylglyceroly. Přírodní látky však také mohou vytvářet oporu organismu. Jde zejména o celulosu či ligniny v případě rostlin, murein u bakterií či chitin v případě některých hub. Přírodní látky mohou hrát klíčovou roli při fotosyntéze, což je případ chlorofylu, ale také karotenoidů. Přírodní látky mohou ovlivňovat syntézu a degradaci hormonů. V případě rostlin hrají mnohé látky roli jako hormony, případně inhibitory, nebo naopak stimulátory růstu. Přírodní látky mohou být zásobárnami energie nebo mohou sloužit jako sklad jistých prvků. Takovýchto funkcí existují opravdu stovky, možná tisíce.

Nahoru
Předchozí
Jiří Kysilka
Další