Projekt TOXIKON je internetovým přehledem toxikologie.

Informace zde uvedené pocházejí od českých i zahraničních kapacit na různé oblasti toxikologie.

Doufáme, že i Vy zde naleznete informace které hledáte.

 

Arcanobacterium haemolyticum

zdroje informací

Tato baktérie je původce infekci horních cest dýchacích, především u dětí a mladistvých, asi u poloviny nemocných je pozorována vyrážka podobná spálové. Méně často se izoluje z hnisavých ložisek.

morfologie

Jde o grampozitivní až gramlabilní delší kyjovitou tyčku, značně pleomorfní, barvící se nehomogenně. Morfologicky ji nelze odlišit od korynebakterií.

patogenita

Pro člověka je primárně patogenní. Hlavním faktorem patogenity je toxin, který má charakter D sfingomyelinázy. D sfingomyelináza štěpí sfingomyelin na N-acylsfingosylfosfát a cholin. Rozrušuje buněčné membrány. Působí cytotoxicky, zasahuje do krevního srážení, poškozuje endotelie a krevní destičky. Při smrtelné intoxikaci je v popředí změn diseminovaná intravaskulární koagulopatie.

onemocnění

Vyskytuje se méně často než infekce streptokokově, ale byty popsány po celém světě. Nejčastější klinický obraz je angina, někdy s exantémem. Méně časté jsou hnisavé procesy v kůži, osteomyelitidy, ojediněle sepse nebo meningitida.

terapie

Pro léčení je nevhodný penicilin, na který jsou in vitro citlivé. Úspěšná je terapie erytromycinem. Antitoxin není k dispozici.