Projekt TOXIKON je internetovým přehledem toxikologie.

Informace zde uvedené pocházejí od českých i zahraničních kapacit na různé oblasti toxikologie.

Doufáme, že i Vy zde naleznete informace které hledáte.

 

Clostridium difficile

morfologie

Tyčinky C. difficile se vyskytují ve 2 formách: jako štíhlé, G+, rovné tyčinky s cylindrickými, tyčinku málo vydouvajícími sporami (asi 0,6 × 4-6 mikrometrů) a jako robustní tyčinky, rozměrů asi 1,2-1,6 × 6-16 mikrometrů tvořící subterminální spory. Mají sklon k autolýze, která v některých buňkách postihuje nejdříve polární sporangium. Pak spora vypadá jako terminální. Ve střevě C. difficile sporuluje vydatně, in vitro je sporulace máločetná, ale zvýší se přídavkem žlučových solí a žloutku. Spory jsou málo termorezistentní. Teplo poškozuje jejich lyrický germinační enzym. Když jej nahradíme lysozymem, poškozené spory vyklíčí.

Vegetativní buňky C. difficile mají 2 antigeny společné s C.sordellii. Membránový glukoproteinový antigen je druhově specifický. Z purifikovaného antiséra byl připraven specifický konjugát pro IF test.

fyziologické vlastnosti

C. difficile patří mezi středně striktní klostridie. Díky moderní kultivační technice a používání selektivních půd k jeho izolaci ze stolice, v nichž je cefoxitin a cykloserin inhibitorem průvodné flory, se kultivuje dobře a jeho název už není oprávněný. Kolonie jsou okrouhlé, protože tyčinky jsou málo pohyblivé, průměru až 5 mm. Krevní ani žloutkový agar nemění. Na půdách s vit. K1 a s heminem v W světle zelenavě fluoreskují.

C. difficile kvasí řadu sacharidů, z bílkovin hydrolyzuje pouze želatinu nejdříve za 48 hodin. je vysoce citlivé na vankomycin, ale na rozdíl od ostatních klostridií je rezistentní na cefoxitin a většina kmenů také na klindamycin.

toxiny

C. difficile produkuje 2 termolabilní proteinové toxiny, které se do prostředí dostávají po rozpadu buněk. Toxin A je enterotoxinem, který vyvolává vodnaté, někdy mírně hemoragické průjmy. Toxin B je nekrotizujícím cytotoxinem. Oba aglutinují erytrocyty králíků, ale nikoli jiných druhů. Bylo prokázáno, že toxin A je složen z 1 jednotky hemaglutininu a z 1 enterotoxické jednotky. Toxin B je tvořen rovněž I jednotkou hemaglutininu a 6 kopiemi cytotoxické jednotky. Zatím co cytotoxické jednotky obou toxinů se zdají totožné, hemaglutininy jsou různé. Produkce toxinu A je kódována genem na chromosomu DNK. Molekulární složení tohoto genu je již známo.

Kromě člověka jsou na tento toxin vnímaví hlodavci: křeček, myš. králík a zajíc.

epidemiologie

Výskyt C. difficile ve stolici je udáván v různých sestavách různě. Shodují se v tom, že u kojenců i větších dětí je vysoký (kolem 40 %). u dospělých jen ve 3-5% . Pokud nešlo o nosičství v souvislosti s výskytem průjmů, většina kmenů neprodukovala toxin. Zdroj pro onemocnění může být endogenní i exogenní.