Houbové jedy

podle účinku:

A.
Hepatonefrotoxický syndrom

B.
Nefrotoxický syndrom

C.
Muskarinový syndrom

D.
Gastroentero-dyspeptický syndrom

E.
Antabusový syndrom

F.
Halucinogenní syndrom

G.
Pseudootravy

C) Muskarinový syndrom

Houba:

Strmělka bělostná - Clitocybe candicans (popis )

Strmělka odbarvená - Clitocybe dealbata (popis )

Strmělka listomilná - Clitocybe phyllophila (popis )

Strmělka potůčková - Clitocybe rivulosa (popis )

Strmělka voskovaná - Clitocybe cerrussata (popis )

Vláknice načervenalá (syn. vláknice Patouillardova) - Inocybe patouillardii (popis , obrázek)

Vláknice zemní - Inocybe geophylla (popis )

Toxiny:

Hlavní toxickou látkou těchto hub je muskarin, který vyvolává zvýšený tonus parasympatiku působením na muskarinové receptory (M-receptory - postgangliové recetory parasympatiku lokalizované ve svalech a žlázách).

Toxicita:

Letální dávka musakrinu pro člověka u výše zmiňovaných druhů vláknic je v asi 500 g syrové houby, toxická dávka v 10-20 g syrové houby (obsah 0,037 %). Výše zmiňované druhy rodu strmělka mají obsah muskarinu vůči zmiňovaným vláknícím asi poloviční.

Otrava:

Smrtné otravy jsou popsány především při požití vláknice načervenalé, která je poměrně statná a obsahuje velké množství toxinu (minimálně 100x více než např. muchomůrka červená). Muskarin obsahují rovněž některé menší druhy vláknic (celkem asi 50 druhů vláknic) a také další drobné lupenaté houby jako některé strmělky (4druhy) či již zmiňovaná notoricky známá muchomůrka červená. Otravy těmito druhy jsou vzácnější, protože tyto houby méně lákají k jídlu.

Doba latence se pohybuje mezi 15 až 30 minutami, maximálně může trvat 2 hodiny. Objevuje se nevolnost, mlhavé vidění, pocení (studený pot), bledost, slinění, slzení, poruchy srdečního rytmu, může se objevit bolest břicha, průjem a zvracení, těžké dýchání astmatického typu. Nápadné je zúžení zorniček, až na velikost špendlíkové hlavičky. Smrt může nastat především zhroucením krevního oběhu. Projevem účinku na N-receptory je slabost až třes svalstva, víček,  jazyka a tonicko-klonické křeče při plném vědomí. Mortalita 8-10%.

Léčba:

Diagnóza je poměrně snadná kvůli krátké době latence a skutečnosti že došlo ke konzumaci hub. Účinek toxinu lze snadno zablokovat podáním atropinu, pokud na to ošetřující lékař včas pomyslí.

Poznámka:

Do hub vyvolávajících muskarinový syndrom lze zařadit i muchomůrku červenou, u níž se také projevuje, avšak pouze na začátku intoxikace. Informace o muchomůrce červené naleznete v části Halucinogenní syndrom.