Houbové jedy

podle účinku:

A.
Hepatonefrotoxický syndrom

B.
Nefrotoxický syndrom

C.
Muskarinový syndrom

D.
Gastroentero-dyspeptický syndrom

E.
Antabusový syndrom

F.
Halucinogenní syndrom

G.
Pseudootravy

B) Nefrotoxický syndrom

Houba:

Pavučinec plyšový - Cortinarius orellanus (popis )

Toxiny:

Hlavní toxickou látkou je bipyridylový derivát orelanin (3,3´,4,4´tetrahydroxy-2,2´-bipyridyl-di-N-oxid). Další toxické složky, tzv. cortinariny, nejsou doposud jednoznačně potvrzeny (byly vyizolovány pouze jedenkrát a od té doby v tomto směru neproběhl žádný další výzkum). Orelainin je rozpustný ve vodě (v houbě se vyskytuje ve formě rozpustné sodné soli nebo jako nerozpustná protonovaná forma), je relativně termostabilní (rozklad při 150°C) a zůstává i v sušené houbě.

Působí selektivně na ledviny. Působí poškození ledvinových tubulů vedoucí k degenerativním až nekrotickým změnám, nedostatečnosti ledvin a úmrtí. Inhibuje také syntézu RNA a DNA ledvinových buněk

Toxicita:

Intoxikaci může způsobit 50-100 g čerstvé houby. Smrtnost se pohybuje mezi 10-15%.

Otrava:

Průběh otravy je charakteristický velmi dlouhou dobou latence (nejčastěji týden, ale i 3 týdny). Lehká forma vypadá jako chronická tubulární nedostatečnost. Příznaky střední formy jsou žízeň, nutkání k močení, bolesti hlavy, břicha a zad, nevolnost, zvracení a zácpa. Polyurie přechází v oligurii s hypostenurií až proteinurií. Tento stav trvá až 3 týdny a může vyústit v chronickou tubulární nedostatečnost. Těžká forma se projevuje syndromem akutní tubulární nedostatečnosti. Charakteristické jsou projevy akutního až chronického poškození ledvin pod obrazem nekrotizující nefrózy a intersticiální nefritidy. Může se dostavit i sekundární poškození jater.

Léčba:

Otrava vyžaduje nemocniční léčení, diagnóza je velmi obtížná kvůli dlouhé době latence. Postup léčby je stejný jako u jiných nekronefrózách, především zvládnutí urémie. Doplnění extracelulární tekutiny a deficitu červených krvinek (transfúze), dialýza krve.

Poznámka:

U nás se tato otrava prakticky nevyskytuje. Někteří odborníci však mají za to, že vzhledem k obtížné diagnóze bývá tato otrava přehlížena a případy končí jako "selhání ledvin nejasné etiologie". V sousedním Polsku je několik odborníků na uvedené otravy a diagnostikují až několik desítek případů ročně.