Mikromycety

Mykotoxiny

Aflatoxiny
Citreoviridin
Citrinin
Cyklopiazonová kyselina
Fumonisiny
Námelové alkaloidy
Ochratoxiny
Patulin
Penicilová kyselina
Rubratoxiny
Sterigmatocystin
Tremorogeny
Trichotheceny
Zearalenony

Dělení podle toxicity

Biochemické poškození

Onemocnění

Mykotoxiny v potravě

Výzkum mykotoxinů

Citreoviridin

Citreoviridin je mykotoxin produkovaný druhem Penicillium citreoviride. Tento mykotoxin způsobuje kardiální beri-beri. Název onemocnění pochází z doby jejího objevení. V roce 1942 zemřelo v džungli mnoho vojáků na onemocnění s názvem kardiální beri-beri po konzumaci pokrmů z plesnivé rýže. Za příčinu onemocnění se dlouho považoval nedostatek vitaminu B1. K otravám ovšem docházelo tak rychle, že zdraví vojáci, kteří dostali na oběd pokrm z rýže, zemřeli druhý den. Jejich smrt tedy nemohl zapříčinit nedostatek vitaminu B1. Později bylo zjištěno, že původcem onemocnění je právě P. citreoviride.