Mikromycety

Mykotoxiny

Aflatoxiny
Citreoviridin
Citrinin
Cyklopiazonová kyselina
Fumonisiny
Námelové alkaloidy
Ochratoxiny
Patulin
Penicilová kyselina
Rubratoxiny
Sterigmatocystin
Tremorogeny
Trichotheceny
Zearalenony

Dělení podle toxicity

Biochemické poškození

Onemocnění

Mykotoxiny v potravě

Výzkum mykotoxinů

Cyklopiazonová kyselina


HISTORIE OBJEVU A IZOLACE

 

Kyselina cyklopiazonová je mykotoxin střední toxicity, nalezený, izolovaný a chemicky charakterizovaný Holzapfelem (1968) jako jeden z metabolitů Penicillium cyclopium Westling. Tato látka byla izolována na základě výskytu onemocnění káčat a ovcí, konzumujících krmiva napadená toxinogenními kmeny Penicillium cyclopium.

 

PRODUCENTI

 

Kyselina cyklopiazonová je produkována řadou mikroskopických hub rodu Aspergillus a Penicillium. Významná je produkce u Penicillium camemberti, kdy bylo zjištěno, že většina sbírkových kmenů produkuje uvedený mykotoxin. Bitoxinogenní kmeny Aspergillus flavus jsou schopny produkovat kyselinu cyklopiazonovou současně s aflatoxiny.

 

CHEMICKÁ STRUKTURA

 

Kyselina cyklopiazonová je indoltetramový derivát. Její strukturu nám ukazuje následující obrázek:

Kyselina cyklopiazonová

TOXIKOLOGICKÉ HODNOCENÍ

 

Kyselina cyklopiazonová je potencionálním inhibitorem syntézy bílkovin, kdy inhibuje přepis RNA při syntéze bílkovin a poškozuje organely, které se účastní proteosyntézy. Inhibuje transport Ca2+ do endoplazmatického retikula, kdy tento transport hraje důležitou roli při svalové kontrakci. Poškozuje gastrointestinální trakt, ledviny, játra a další orgány. Byly pozorovány degenerativní změny myokardu a kosterního svalu.

Toxicita je v experimentu u jednotlivých zvířat odlišná. Nejcitlivější je pes . Při koncentraci 2mg/kg ž.hm. pokusná zvířata nepřežila 1. týden. U prasat je toxická dávka uváděna v množství 10 mg/kg ž.hm.. Krysy jsou k účinkům kyseliny cyklopiazonové méně citlivé ( samec 36 mg/kg ž.hm.).

V modelovém pokusu při krmení kuřecích brojlerů krmivem s tímto mykotoxinem bylo zjištěno, že se tento mykotoxin kumuluje ve svalové tkáni. Ve vyšší koncentraci (4mg/kg ž.hm./den) způsobuje hyalinizaci a zakulacování myofibril. Tyto degenerativní změny jsou pak obdobné nutričním degenerativním změnám při nedostatku vitamínu E, selenu nebo toxickým účinkem monensinu. S podobnými lezemi je možné se setkat při zkrmování krmiva s přirozeně se vyskytujícími aflatoxiny.

 

VÝSKYT V POTRAVINÁCH

 

Kyselina cyklopiazonová byla zachycena v sýrech camembertského typu, kukuřici, arašídech, v krmných směsích, rýži a kroupách.

 

LIMITY

 

CPK není limitována v ČR hygienickými předpisy z hlediska kontaminace potravin ani krmiv. PTWI (provizorní tolerovatelná týdenní dávka) také není u tohoto mykotoxinu stanovena.

 

STANOVENÍ

 

Stanovení CPK v potravinách a krmivech je prováděno metodou TLC, HPTLC, HPLC, spektrofotometricky a enzymoimunologicky.