Mikromycety

Mykotoxiny

Aflatoxiny
Citreoviridin
Citrinin
Cyklopiazonová kyselina
Fumonisiny
Námelové alkaloidy
Ochratoxiny
Patulin
Penicilová kyselina
Rubratoxiny
Sterigmatocystin
Tremorogeny
Trichotheceny
Zearalenony

Dělení podle toxicity

Biochemické poškození

Onemocnění

Mykotoxiny v potravě

Výzkum mykotoxinů

Limity mykotoxinů v potravě

Většina států přijala legislativní limity koncentrací mykotoxinů v potravinách, tyto však často spíše odrážející analytické schopnosti než dokonalé poznání zdravotního významu. Jeden z největších problémů je nalézt limity přijatelné jak pro konzumenta, tak pro výrobce.

Legislativa EU (EEA relevance) - v součastné době již platná i u nás - stanovuje níže uvedené limity mykotoxinů v potravinách.

Přípustné hladiny ostatních aflatoxinů u nás ( µg/kg )

Potravina

Aflatoxin

B1 B1+B2+G1+G2 M1
Arašídy, ořechy, sušené ovoce - k přímé spotřebě 2 4  
Arašídy - určené k třídění nebo fyzikálnímu ošetření před přímou spotřebou 8 15  
Ořechy a sušené ovoce - určené k třídění nebo fyzikálnímu ošetření před přímou spotřebou 5 10  
Cereálie - k přímé spotřebě 2 4  
Cereálie - určené k třídění nebo fyzikálnímu ošetření před přímou spotřebou (2) (4)  
Paprika, cayenské koření - sušené plody celé i mleté 5 10  
Pepř - sušené plody 5 10  
Muškátový oříšek, zázvor, kurkuma 5 10  
Mléko syrové     0,05
 

Přípustné hladiny ostatních mykotoxinů u nás ( µg/kg )

Toxin obecně v potravinách mléčná kojenecká strava dětská a ostatní kojenecká strava
Ochratoxin A 20 1 5
Patulin 50 2 30

Tyto limity se vztahují k jedlému podílu surovin (tj. bez slupek, skořápek, ...). Limit se vztahuje i na produkty vyrobené z těchto surovin.

Dále je touto směrnicí zakázáno:

  1. Míchat produkty přesahující stanovený limit nebo produkty určené k fyzikálnímu ošetření či třídění s produkty určenými pro přímou spotřebu lidmi
  2. Použít produkty přesahující stanovený limit k produkci jiných potravin
  3. Detoxifikovat produkty chemickým ošetřením