Mikromycety

Mykotoxiny

Aflatoxiny
Citreoviridin
Citrinin
Cyklopiazonová kyselina
Fumonisiny
Námelové alkaloidy
Ochratoxiny
Patulin
Penicilová kyselina
Rubratoxiny
Sterigmatocystin
Tremorogeny
Trichotheceny
Zearalenony

Dělení podle toxicity

Biochemické poškození

Onemocnění

Mykotoxiny v potravě

Výzkum mykotoxinů

Penicilová kyselina

Kyselina penicilová (viz obr. níže) je vysoce reaktivní nenasycený lakton syntetizovaný druhy rodů Aspergillus a Penicillium parazitujících na kukuřici. Tato látka je mírně toxická pro živočichy, váže se bezprostředně na sulfhydrylové skupiny nebo na volné aminoskupiny proteinů.

Penicilová kyselina