Mikromycety

Mykotoxiny

Aflatoxiny
Citreoviridin
Citrinin
Cyklopiazonová kyselina
Fumonisiny
Námelové alkaloidy
Ochratoxiny
Patulin
Penicilová kyselina
Rubratoxiny
Sterigmatocystin
Tremorogeny
Trichotheceny
Zearalenony

Dělení podle toxicity

Biochemické poškození

Onemocnění

Mykotoxiny v potravě

Výzkum mykotoxinů

Rubratoxiny

Rubratoxiny A a B jsou produkovány Penicillium rubrum a P. purpurogenum kontaminující olejnatá semena a plody. Výrazněji aktivní je forma B (viz obr. níže); vykazuje hepatotoxicitu, teratogenitu, embryotoxitu a mutagenitu. Akutní toxicita se projevuje překrvením sliznic, hemoragiemi, nekrózami jater a ledvin. Popsané případy intoxikací se vždy týkaly domácích zvířat - prasat, skotu a drůbeže.

rubratoxin B