Mikromycety

Mykotoxiny

Aflatoxiny
Citreoviridin
Citrinin
Cyklopiazonová kyselina
Fumonisiny
Námelové alkaloidy
Ochratoxiny
Patulin
Penicilová kyselina
Rubratoxiny
Sterigmatocystin
Tremorogeny
Trichotheceny
Zearalenony

Dělení podle toxicity

Biochemické poškození

Onemocnění

Mykotoxiny v potravě

Výzkum mykotoxinů

Sterigmatocystin

Sterigmatocystin je základní strukturou skupiny toxinů produkovaných Aspergillus flavus, A. nidulans , A. nomius, A. parasiticus, A. versicolora Penicillium luteum. Podobně jako aflatoxiny i sterigmatocystiny jsou hepatotoxické a hepatokarcinogenní, ale pouze s jejich desetinovou potencí. Vyskytují se především v mase, jako rezidua kontaminovaných krmiv, ale také v obilí a vnější vrstvě tvrdých sýrů, pokud přišly do kontaktu s A. versicolor.